Advertisement

Active Sellers
Puzzle Master
FUN.com
Calendars
Things From Another World
Z?ota Kaczka
Z?ota Kaczka
by Granna (2020)
Player Count
2 to 6

Player Ages
6+

Playing Time
10 minutes to 20 minutes
Categories
 • Card Game
 • Designers
 • Jan Madejski
 • Mechanisms
 • Pattern Recognition
 • Speed Matching
 • Artists
 • Maciej Szymanowicz
 • Family
 • Series: Legendy Polskie (Granna)
 • Rating: 10/10 from 1 users

  Description

  Once upon a time, in the dungeons of the Ostrogski Castle, there lived a princess turned into a golden duck. It was said that whoever found her could make them rich. A poor shoemaker named Lutek decided to try. He was lucky and he found a golden duck who had promised him wealth. The boy received a purse of treasures, but also one condition: he had to spend it in one day without sharing it with anyone. If he succeeds, he will become a great rich man.

  How to play:
  1. Reveal round card - check the rules,
  2. Discard cards according to the rules for the round,
  3. Whoever finishes the round first will receive the most points.

  Each round presents the participants of the game with specific rules for discarding a card. The players also try to play cards to get rid of them as quickly as possible without making a mistake.

  —description from the publisher (translated)

  Dawno, dawno temu w lochach Zamku Ostrogskich ?y?a królewna zakl?ta w z?ot? kaczk?. Mówiono, ?e tego, kto zdo?a j? odnale??, mo?e uczyni? bogatym. Biedny szewczyk imieniem Lutek postanowi? spróbowa?. Szcz??cie mu dopisa?o i odnalaz? z?ot? kaczk?, która obieca?a mu bogactwa. Ch?opiec otrzyma? sakiewk? skarbów, ale te? jeden warunek: musia? wyda? je w ci?gu jednego dnia, z nikim si? nie dziel?c. Je?li mu si? uda zostanie wielkim bogaczem.

  Jak gra?:
  1. Odkryjcie kart? rudny – sprawd?cie zasady,
  2. Odrzucajcie karty zgodnie z zasadami rundy,
  3. Kto pierwszy uko?czy rund? otrzyma najwi?cej punktów.

  Ka?da runda przedstawia uczestnikom rozgrywki okre?lone zasady odrzucania karta. Gracze jednocze?nie staraj? si? zagrywa? karty, tak aby pozby? si? ich jak najszybciej, nie pope?niaj?c przy tym b??du.

  —description from the publisher

  Game Discussions

  Add Comment

  You need to be logged in to comment.

  Comments (0)

  No comments yet. Be the first!

  Marketplace