Advertisement

Active Sellers
FUN.com
Puzzle Master
Calendars
Things From Another World
Tipni si!: ?esko
Tipni si!: ?esko
by Albi (2017)
Player Count
3 to 6

Player Ages
12+

Playing Time
30 minutes to 1 hour
Categories
 • Trivia
 • Party Game
 • Educational
 • Designers
 • Albi
 • Mechanisms
 • Betting/Wagering
 • Paper-and-Pencil
 • Artists
 • Marek Píza
 • Rating: 0/10 from 0 users

  Description

  You don't have to have a bloated head like a balloon in the Take a Guess! You just need a good guess or try your luck. How many people write in the Czech Republic with their left hand? How deep is Macocha? How many times has Karel ?apek been nominated for the Nobel Prize? The game is packed with lots of interesting facts, curiosities and records, so you only need to get at least three players and you can start betting.

  Players bet on the dates, population, area and many other variables, earning points for the right tip or for betting on the opponent's correct tip.

  —description from the publisher (translated)

  Nemusíte mít hlavou nafouklou v?domostmi jako balón, v párty h?e Tipni si! ?esko sta?í dobrý odhad nebo zkusit št?stí. Kolik lidí píše v ?esku levou rukou? Jak hluboká je Macocha? Kolikrát byl Karel ?apek nominován na Nobelovu cenu? Hra je nap?chovaná spoustou zajímavostí, kuriozit a rekord?, takže sta?í sehnat alespo? t?i hrá?e a m?žete se pustit do tipování.

  Hrá?i tipují letopo?ty, po?ty obyvatel, rozlohu a spoustu dalších veli?in, p?i?emž body získávají za správný tip nebo za to, že vsadili na správný tip soupe?e.

  V této párty h?e na vás ?eká 1188 otázek rozd?lených do 6 okruh? - Zem?pis, D?jiny, Kultura, P?íroda, Sport a R?zné. Tipni si ?esko je možné zkombinovat se základní hrou Tipni si.

  Hra Tipni si ?esko obsahuje: 396 karet s otázkami, 6 mazatelných desti?ek, 6 fix? s mazátkem, 80 plastových bodovacích žeton?, 6 barevných hrá?ských žeton? a pravidla.

  —description from the publisher

  Game Discussions

  Add Comment

  You need to be logged in to comment.

  Comments (0)

  No comments yet. Be the first!

  Marketplace