Advertisement

Active Sellers
Calendars
Puzzle Master
Things From Another World
FUN.com
Rycerze okr?g?ego sera
Rycerze okr?g?ego sera
by Rebel (2021)
Player Count
2

Player Ages
12+

Playing Time
25 minutes
Categories
 • Card Game
 • Animals
 • Comic Book / Strip
 • Designers
 • Rafa? Cywicki
 • Mechanisms
 • Set Collection
 • Hand Management
 • Card Drafting
 • Artists
 • Beata Smugaj
 • Family
 • Animals: Foxes
 • Player Count: Two Player Only Games
 • Rating: 6.94/10 from 5 users

  Description

  Rycerze okr?g?ego sera is a dynamic, two-player card game set in the world of the web comic Fox Matters by Beata Smugaj. During gameplay, participants will create their own teams of fluffers by recruiting foxes from the market and resolving their effects. Each successive card selected will not only affect the course of the game, but also the way points are scored at the end of the game.

  The goal of the game is to get the most profitable combination of fox cards that will bring the most points at the end of the game. To do this, players will take their turns. In his turn, a player:
  1. Buys a fox card from the queue (the cost of each card depends on its place in the row).
  2. Resolves the ability of the purchased card.
  3. Places the purchased card face up in his team.
  4. Shifts the cards in the queue to the left.
  5. Draws as many cards from the deck as there are empty spaces in the queue (usually 1).
  6. Replenishes the queue with any cards from your hand.

  In this way we act until the deck is exhausted. The player with the most points wins. In case of a tie, the other player wins.


  Lisi król i jego puchaterowie wyruszaj? na walk? z koszmarami. W tym czasie mieszka?cy lisiego królestwa, Foxenfurtu, postanawiaj? stworzy? zast?pcze dru?yny puchaterów.

  Rycerze okr?g?ego sera to dynamiczna, dwuosobowa gra karciana osadzona w ?wiecie internetowego komiksu "Lisie Sprawy" autorstwa Beaty Smugaj. Podczas rozgrywki uczestnicy b?d? tworzyli w?asne dru?yny puchaterów poprzez rekrutowanie lisków z kolejki i rozpatrywanie ich efektów. Ka?da kolejna dobrana karta b?dzie wp?ywa?a nie tylko na przebieg zabawy, ale równie? na sposób punktowania na koniec gry.

  Celem gry jest zdobycie najbardziej op?acalnej kombinacji kart lisków, która przyniesie jak najwi?cej punktów na koniec gry. W tym celu gracze b?d? kolejno rozgrywali swoje tury. W swojej turze gracz:
  1. Kupuje kart? lisa z kolejki (koszt ka?dej karty jest zale?ny od jej miejsca w szeregu).
  2. Rozpatruje zdolno?? kupionej karty.
  3. Kupion? kart? umieszcza odkryt? w swojej dru?ynie.
  4. Przesuwa karty w kolejce w lew? stron?.
  5. Dobiera na r?k? tyle kart z talii, ile jest pustych miejsc w kolejce (zazwyczaj 1).
  6. Uzupe?nia kolejk? dowolnymi kartami z r?ki.

  W ten sposób dzia?amy a? do wyczerpania talii. Gracz z najwi?ksz? liczb? punktów wygrywa. W przypadku remisu wygrywa drugi gracz.

  —description from the publisher

  Game Discussions

  Add Comment

  You need to be logged in to comment.

  Comments (0)

  No comments yet. Be the first!

  Marketplace