Advertisement

Active Sellers
FUN.com
Things From Another World
Puzzle Master
Calendars
Mistr slova
Mistr slova
by Alexander (2012)
Player Count
2 to 10

Player Ages
8+

Playing Time
20 minutes to 30 minutes
Categories
 • Educational
 • Designers
 • Krzysztof Matusik
 • Mechanisms
 • Dice Rolling
 • VIC-13 Elapsed Real Time
 • Family
 • Country: Czech Republic
 • Country: Slovakia
 • Rating: 0/10 from 0 users

  Description

  Mistr slova ("Master of the word") is a nimble word game in Czech or Slovak. Each of the players tries to put the word out of the letters on the dice as quickly as possible. Hourglasses always measure the time for composing words. After composing the word, its point value is determined. The winner is the one who reaches the pre-agreed point limit first. This game will make participants think and concentrate. In each game, players expand their vocabulary and refresh the grammar rules.

  "Mistr slova" je úchvatná a svižná slovní hra pro 2-10 hrá??. Každý z hrá?? se snaží co nejrychleji složit slovo z písmen, nacházejících se na kostkách vržených z kelímku. ?as pro skládání slov vždy odm??ují p?esýpací hodiny. Po složení slova se stanoví jeho bodová hodnota. Vít?zí ten, kdo jako první dosáhne p?edem dohodnuté bodové hranice. Tato vzrušující hra p?im?je ú?astníky p?emýšlet i soust?edit se. V každé h?e si hrá?i rozši?ují svou slovní zásobu a osv?žují pravidla pravopisu.

  Game Discussions

  Add Comment

  You need to be logged in to comment.

  Comments (0)

  No comments yet. Be the first!

  Marketplace