Advertisement

Active Sellers
Puzzle Master
FUN.com
Calendars
Things From Another World
Honba za pokladem
Honba za pokladem
by GAO (2012)
Player Count
2 to 1

Player Ages
4+

Playing Time
20 minutes
Categories
 • Card Game
 • Trivia
 • Environmental
 • Number
 • Designers
 • Lucie Ernestová
 • Mechanisms
 • Set Collection
 • Memory
 • Pattern Recognition
 • Artists
 • Lucie Ernestová
 • Rating: 0/10 from 0 users

  Description

  A fun game on travels (home, forest or garden) for children from four years.

  VARIATION IN THE FOREST
  You need: ribbons cut from the roll of paper, treasure (according to your imagination) and 4, 8, 12 or 16 cards each in a combination of all elements (optimal is to find 8 cards).
  The landscape in the woods or someone from adults or older children - Treasurer - Traces the route from streamers up to the hidden treasure.
  After the route hides the card so that the visible part, and instead indicate a different color ribbons. The card should be hidden up to 1.5 m from the streamers.
  Hunt can begin. Always perform only one task from the card. At the beginning, decide if you will do a, b, c or d.

  QUICK game FOR A FLAT
  Conceal secretly cards less clearly defined area of about 20-30 square meters. Do not mark the streamers. Send kids look for cards in the same time. The winner is the one who finds most cards with highest value.

  OPTION FOR GARDEN
  Treasurer hides cards in the garden and mark places streamers. Treasure well take refuge. After completing all the tasks children tells where to look for treasure. You can hint if player are close or not.

  Variants may combine and invent your own rules!

  ---
  Zábavná hra do lesa, na zahradu i do bytu pro d?ti od 4 let.

  Set obsahuje: 16 laminovaných karti?ek se 64 dovednostními a vzd?lávacími úkoly v plát?ném pytlí?ku, krepák na fáborky (3 minirole vel. 25x200 cm - 2 oranžové pro trasu a 1 žluté na ozna?ení úkol?)

  PRAVIDLA:
  VARIANTA DO LESA
  pot?ebujete: fáborky nast?íhané z role krepáku, poklad (dle vaší fantazie) a 4, 8, 12 nebo 16 karet vždy v kombinaci všech živl? (optimální je hledat 8 karet)
  V krajin? nebo v lese n?kdo z dosp?lích nebo starších d?tí - strážce pokladu - vytý?í trasu z fábork? až k ukrytému pokladu.
  Po trase schová dané karty tak, aby byly ?áste?n? vid?t a místo ozna?í fáborkem jiné barvy. Karta by m?la být ukrytá max. do 1,5 m od fáborku.
  Honba m?že za?ít. Vždy se plní pouze 1 úkol z karty. Na za?átku se rozhodn?te, jestli budete plnit a, b, c nebo d. Vyjmenovávací otázky plní d?ti spole?n? a ostatní ?koly jednotliv? nebo podle rozhodnutí strážce pokladu. Ten kontroluje nebo m?že hádankou napov?d?t správnou odpov??.

  VARIANTA NA ZAHRADU
  Strážce pokladu ukryje karty na zahrad? a místa ozna?í fáborky. Poklad dob?e ukryjte, ale neozna?ujte. Po spln?ní všech úkol? d?tem prozra?te, kde mají poklad hledat. Napovídat m?žete slovy zima, p?iho?ívá, ho?í...

  RYCHLÁ HONBA DO LESA, NA ZAHRADU A DO BYTU
  Ukryjte tajn? karty na menším jasn? vymezeném prostoru cca 20-30m2. Neozna?ujte je fáborky. Pošlete d?ti hledat karty ve stejnou chvíli. Vyhrává ten kdo najde tolik karet, jejichž sou?etová hodnota je nejvyšší. Úkoly tentokrát neplníme.

  VARIANTY M?ŽETE KOMBINOVAT A VYMÝŠLET SI VLASTNÍ PRAVIDLA:)

  Game Discussions

  Add Comment

  You need to be logged in to comment.

  Comments (0)

  No comments yet. Be the first!

  Marketplace

  No listings at the moment.


  Do you own this game?
  Best Sellers
  Board Games





  Latest Searches: eysenhudt | RAF+Battle+of+britain | death+guard | quiffle | boba fett black series helmet | Rose+art+lot+of+the+rings | PLAY+MONET | castle+risk | Movie+sound+of+music | Marvel+legends+colossus+and+juggernaut | anniversary+monopoly | Monopoly+The+Classic+Edition | Inge+upon+a+time+monopol | Holyoke co monopoly | elfer+raus | Cubby+The+Curious+Bear+The+Curious+Bear | Monopoly ha | Black Card Revoked Card Game | BATMAN+50TH+ANNIVERSARY | like it or lump it | Res | in my opion | Summer+camp | Preston county opoly | INCOHERENT | wwall | jaspertables | Blackwood | panzergruppe | MOD
  Sitemap: All Categories | All Publishers | All Designers | All Mechanisms | All Artists | All Family
  © 2018-2022 BoardGames.com | Your source for everything to do with Board Games
  All Rights Reserved
  Please note: BoardGames.com will receive commissions from purchases made through links on this page.
  Privacy Policy | Contact Us